Kategori / Vård & Hälsa

Vikten av att gå en första hjälpen utbildning

Som en vanlig person, som vill kunna vara behjälplig i andra personers nödsituationer, är det viktigt att man går en första hjälpen utbildning​ hos ett tryggt företag så som J.S Sjukvårdsutbildning AB. Denna utbildning ger kunskap om vad som krävs vid ett hjärtstopp eller när en person har slutat att andas. Det kan vara livsavgörande för en annan medmänniska om du som är på olycksplatsen har genomgått utbildningen eller inte. Att bevittna en nödställd och inte kunna utföra någon räddande åtgärd är frustrerande.

Särskilt om man är en vägsamarit är det viktigt att man har genomgått rätt första hjälpen utbildning. Den ska innehålla alla steg i första hjälpen och helst innefatta kunskaper i hur man använder sig av en hjärtstartare. Innan ambulansen har kommit till olycksplatsen är det viktigt att de mest akuta minuterna ägnas åt livräddande åtgärder.

Vad ingår i HLR utbildningen?

Det viktigaste momentet som man får lära sig genom en HLR utbildning är att kunna ge hjärtmassage. Det går till så att man placerar den ena handen över den andra för att på så sätt skapa en kompressionsyta som är verksam för det avstannade hjärtat. Man känner därefter på patientens bröst och letar efter bröstbenet. När man har hittat den vinklar man händerna snett uppåt för att på så sätt lokalisera hjärtat. Efter det att hjärtat har påträffats, lägger man de sammankopplade händerna mot bröstet och påbörjar kompressionerna.

Samtidigt skall man ge mun-mot-mun-metoden till patienten så att den upphörda andningen kan återstartas. Man gör ett antal in-blåsningar varefter man utför ett visst antal hjärtkompressioner rytmiskt.

I första hjälpen utbildning​en får man även lära sig att hjälpa en olycksdrabbad som har råkat ut för chock eller blödning. Dessutom får man kännedom om hur man placerar en skadad i ett framstupa sidoläge.

Stötvågsbehandlingar i Stockholm

Lever man med besvär i senor och muskelfästen kan en effektiv behandling vara att testa stötvågsbehandlingar. Det krävs en hel del för att vår kropp ska läka och just vid problem med senor och fästen behövs stor blodgenomströmning och att vävnaden åter byggs upp. Just detta får du hjälp med av stötvågsbehandlingar Stockholm och behandlingen ger just ökad blodgenomströmning och återuppbyggnad. Dessutom bidrar behandlingen till att förkalkningar och ärrvävnad bryts ner av stötarna.

Metoden kan även kallas tryckvågsbehandling eller Shockwave Therapy, men begreppen innebär samma sak som stötvågsbehandling. Det finns endast några kliniker som erbjuder denna behandlingsform och hos Naprapat Doktorerna fås stötbehandlingar Stockholm. Behandlingen tar ca 10 minuter och det behövs fyra till fem behandlingar i de flesta fall.
Tag kontakt och diskutera vilken behandling som passar just dig vad gäller stötvågsbehandlingar Stockholm.

Exempel på när en stötvågsbehandling är lämplig

Stötvågsbehandlingar är effektiva på många olika delar av kroppen. De kan till exempel användas på golfarmbåge, tennisarmbåge, inflammation i axeln, löparknä, inflammation i benhinnan eller i hälsenan, hälsporre och ytterligare åkommor. Alla är exempel på problem där smärta uppstår i senor och muskelfästen.

En kontaktgel läggs på stället som ska behandlas och munstycket som utför stötarna. Detta för att nå en så bra effekt som möjligt. Efter fyra, fem tillfällen bör smärtan vara borta och färdigbehandlad.

Naprapat Doktorerna har erbjudit behandlingen sedan 2004. Söker du effektiv hjälp är stötvågsbehandlingar Stockholm något att överväga. Vill du bli av med kroniska besvär som beror på ärrbildning och förkalkningar så prova stötvågsbehandling. Det kan ge dig rörligheten tillbaka i leder och du slipper ha ont i muskelfästen och senor.