Kategori / Säkerhet

SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete

  • 1 minuters läsning
  • Säkerhet

SAM är en förkortning för ”” som innebär att man systematiskt utför förebyggande åtgärder för en bra arbetsmiljö för alla arbetare. I praktiken gäller det då att ta hänsyn till och uppmärksamma allt i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Det kan handla om att göra gula markeringar på golvet där det absolut inte får blockera t.ex. brandutgångar, brandsläckare etc. En annan del är att kontrollera truckar så att de är felfria, att maskiner har skydd som krävs samt att anställda använder de skyddsutrustningar som föreskrivs. Om skyddsutrustning finns men inte används vid ett olyckstillfälle är det stor risk för att försäkringar inte täcker de skador som uppstått.

Effektivast fungerar detta då en hel arbetsplats samarbetar för en bättre arbetsmiljö. Desto fler som håller koll, desto större chans är det att brister upptäcks i tid.

Hur fungerar systematiska arbetsmiljöarbeten?

Som inom de flesta arbetsområden så ska det finnas någon som bär huvudansvaret även inom arbetsmiljön. Detta ansvar är uppdelat på flera personer. I första hand är det arbetsgivaren som har huvudansvaret. Dock kan han utse en chef som företräder honom/henne. Ett krav som ställs här är att personen har mycket god kännedom om arbetsmiljölagen samt vilka arbetsmiljöregler som gäller på företaget.

De viktigaste utöver chefen är arbetstagarna, som ser situationerna dagligen ur ett vardagligt perspektiv. En annan viktig person till när det gäller arbetsmiljön är skyddsombudet. Han/hon är representant för arbetarna samt är med vid planering för åtgärder för arbetsmiljön, samt är delaktig då förändringarna sker. Han är även delaktig i undersökningar av miljön på arbetsplatsen. Företagshälsovården är också en viktig del i arbetet. De kan vara med i riskundersökningar samt föreslå åtgärder och utbilda företagets personal. Det finns utbildningar inom detta för att förbättra företagens arbetsmiljö, vilket även leder till högre trivselfaktor.

Hitta en duktig låssmed i Stockholm

  • 1 minuters läsning
  • Säkerhet

De flesta är någon gång i sitt liv i behov av en låssmed. Det kan hända att man blir utelåst och behöver hjälp. Då finns låssmeden där för dig. Man kanske har tappat bort en husnyckel? Då är det bra att byta lås på ytterdörrarna så att man inte får besök av någon oönskad gäst. Låssmeden utför även nyckeltillverkning och nyckelkopiering, vilket kan vara mycket användbart, särskilt om man har en vana av att tappa bort sina nycklar. Hos låssmeden kan man även ansöka om besiktning av lås för att säkerställa att säkerheten är tillräckligt hög.

Att vara låssmed är ett viktigt yrke då det främst handlar om säkerhet. Alla vill ha ett så säkert hem som möjligt och idag är det många som har larm på sin bostad. Man får dock inte glömma bort låset. Ett bra och säkert lås är mycket viktigt och kan vara avgörande vid inbrott.

Låssmeden för dig.

Många låsfirmor finns tillgängliga dygnets alla tjugofyra timmar för att det ska vara lättare för dig som kund och för att du ska slippa en onödigt lång oro och väntan om du till exempel har tappat bort en nyckel.

De flesta låssmed Stockholm riktar in sig på både företag och privatpersoner och det är kvaliteten och servicen som står i centrum. Många låsfirmor i Stockholm utför tjänster som berör larm eftersom det har blivit en stor del av dagens säkerhetssystem.

När du letar efter en låssmed i Stockholm ska du se till att du hittar en firma som är pålitlig och som du känner dig bekväm med. Det gäller trots allt säkerheten av din bostad eller företagslokal. Det finns många låssmeder i Stockholm, så det är inget problem att hitta en som finns nära dig.