Kategori / Arbete

Allt du behöver veta inför din kurs för att ta yrkeskompetensbevis (YKB)

  • 1 minuters läsning
  • Arbete

Antalet trafikolyckor som leder till allvarliga skador har alltid varit hög de flesta länder. Detta har bidragit till att de flesta länder blivit mycket mer fokuserade på att skapa åtgärder för att hålla trafiksäkerheten till ett maximum. I Storbritannien till exempel är yrkesförare skyldiga att utföra YKB utbildning var 5 år för att hjälpa dem att hålla sig uppdaterade med det senaste, samtidigt som det fungerar som en repetition för de viktiga lärdomar som de flesta förare måste hålla i åtanke för att kunna korrekt tillämpa dem.

YKB står för yrkeskompetensbevis och syftar till att bidra till den kompetens, kunskap och samlade resultatet som yrkesförare som tillhandahåller bussar eller lastbilar i tjänsten behöver. Här är några av de viktigaste fakta du behöver veta om YKB utbildningar.

• Det krävs en 140 timmars YKB utbildning om du är över 21 år och 280 timmar om du är över.

• Ditt YKB-certifikat måste förnyas vart 5 år.

• Chaufförer med busskort måste gå klart sin YKB utbildning på 30 timmar innan år 2015.

Tyvärr ser dock en del förare som något besvärlig eller onödigt med en yrkeskompetensbevis (YKB) med det finns flertalet obestridliga fördelar som de kan åstadkomma när de får denna certifiering. Den svenska regeringen visar att den största fördelen med denna utbildning är att eftersom deras vägar i allmänhet fylls med allt fler yrkesförare är det extra viktigt att göra åtgärder för att hålla nere det antal olyckor som kan uppkomma genom av olika sorter yrkesförare. 

Dessutom, finns det många andra fördelar som du kan få med yrkeskometensbevisutbildning. Bland annat eftersom utbildningen skall omfatta betydelsen av vissa körtekniker, kommer kursen omfatta tekniker för att öka körsträckorna så mycket som möjligt vilket i sint tur leder till förbättrad bränsleeffektivitet och minskade kostnader för bränsle och slitage på fordonen.

Har du blivit utsatt för diskriminering på din arbetsplats?

  • 1 minuters läsning
  • Arbete

För att arbetslivet ska fungera för alla människor gäller att vissa grundläggande kriterier uppfylls. Ett mycket viktigt kriterium är att man accepteras för den man är och inte utsätts för diskriminering på sin arbetsplats. Att diskrimineras innebär att man behandlas olika på grund av exempelvis kön, sexuell läggning, religion eller något annat. Denna diskriminering kan ta sig olika uttryck.

Det kan exempelvis handla om anställningsordning, det vill säga att man har olika möjlighet att bli anställd beroende på kön eller härkomst. Vidare kan det handla om att man har olika lön för samma typ av arbete. Det är av stor vikt att läs mer om diskriminering i arbetslivet i de många olika böcker som har skrivits om ämnet. Här kan man med fördel läsa på vad som gäller i olika givna situationer.

Olika former av diskriminering.

De flesta företag har idag olika policy mot diskriminering och ser till att i så stor utsträckning som möjligt undvika att en sådan situation ska behöva uppstå. Trots detta är diskriminering i arbetslivet alltför vanligt fortfarande. Vid anställningar är det t.ex. vanligt att kvinnor i fertil ålder väljs bort då dessa anses utgöra en risk för långa ledigheter från företaget. Man kan också diskrimineras på grund av ålder, där det vanligaste är att man anses vara för gammal för att påbörja en anställning.

Vanligt är också att personer med svenskklingande namn kallas till intervju oftare än personer med utländska namn. Diskriminering i arbetslivet kan ha många ansikten och genom att läsa om dessa problem gör man sig själv medveten om vad det innebär och hur man kan förhindra det.